close
چت روم
پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

جستجوگر پیشرفته سایتآخرين ارسال هاي تالار گفتمان
loading...
عنوان پاسخ بازدید توسط
0 155 shahin22
0 47 shahin22
0 46 shahin22
0 48 shahin22
0 45 shahin22
0 47 shahin22
0 45 shahin22
0 42 shahin22
0 43 shahin22
0 50 shahin22
0 97 shahin22
0 177 shahin22
0 83 shahin22
0 89 shahin22
1 98 shahin22
1 93 shahin22
0 89 shahin22
0 95 shahin22
1 103 shahin22
1 103 shahin22

پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی
پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

تكنولوژی آموزش در طول سالهایی كه كارشناسان آن را به كار برده‌اند، دستخوش تغییراتی شده است ك علاوه بر تغییر در جنبه‌های ظاهری، در محتوا و معنای آن نیز تغییرات رخ داده است برای درك بهتر تعریف و معنای اصطلاح تكنولوژی آموزشی، لازم است به معنای هر یك از واژه‌های تشكیل دهنده آن توجه كنیم

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

پایان نامه تكنولوژی آموزشی 
پایان نامه فناوری آموزشی
پایان نامه مبانی تكنولوژی آموزشی 
پایان نامه مبانی فناوری آموزشی
طبقه بندی هدفهای آموزشی
الگوهای طراحی آموزشی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 215

پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی

مبانی نظری فناوری آموزشی

 
 
 
*** یادآور می شود که پایان نامه فاقد شکل های موجود در پایان نامه است. ولی روند تشریح مطالب جوری که به اصل مطلب خدشه ای وارد نمیشود.
 
 
 
 

تعریف تكنولوژی آموزشی

تكنولوژی آموزش در طول سالهایی كه كارشناسان آن را به كار برده‌اند، دستخوش تغییراتی شده است ك علاوه بر تغییر در جنبه‌های ظاهری، در محتوا و معنای آن نیز تغییرات رخ داده است. برای درك بهتر تعریف و معنای اصطلاح تكنولوژی آموزشی، لازم است به معنای هر یك از واژه‌های تشكیل دهنده آن توجه كنیم. 

الف) تعریف تكنولوژی 

شناخت دقیق تعریف، موضوع و قلمرو رشته تكنولوژی آموزشی تا حدود زیادی به ریشه‌یابی كلمه تكنولوژی بستگی دارد. این واژه از كلمه تكنولوژیا در یونانی به معنای انجام دادن سیستماتیك یك هنر یا حرفه گرفته شده است. بخش اول این كلمه (techno) تلفیقی از معنای یك هنر و یك فن مشتمل بر دانش مربوط به اصول و توانایی دستیابی به نتایج مورد نظر است. به عبارت دیگر فن به معنای مهارتهای عملی مانند دانستن و انجام دادن است. ریشه كلمه (logos) نیز به معنای استدلال، تبیین، اصل و ارائه دلیل است. بنابراین تكنولوژی به معنای بكارگیری مستدل با منطقی دانش خواهد بود. 
 
بنابراین تكنولوژی به معنی هر گونه مهارت عملی است كه در آن از نتایج و یافته‌های علمی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، تكنولوژی به  معنی دانش كاربردی در مقابل علم محض است. این كلمه در اصل از دو كلمه «تكنیك و لوژی» تشكیل شده  است. «تكنیك» به معنای انجام دادن ماهرانه هر كار و «لوژی» - معادل پسوند «شناسی» و به معنای «علم و دانش» است. بنابراین، تكنولوژی را می‌توان روش شناسی یا دانش و علم به روشهای ماهرانه انجام دادن امور دانست، این معنای دوم چیزی است كه واژه تكنولوژی بیشتر برای بیان آن به كار رفته است. دانش تكنولوژی دارای مفاهیم، قواعد و ساختار و تغییرات خاص خود است كه برخاسته از، و نهفته در فعالیت انسانی است. در مقابل دانش محض یا دانش علمی كه به بیان جهان طبیعی و پدیده‌های موجود در آن می‌پردازد، دانش تكنولوژیك درباره روشهای انجام دادن امور است، كه از طریق فعالیت تعریف می‌شود و با فعالیت به وجود می‌آید و به كار گرفته می‌شود. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

رسانه

الگوهای آموزشی

هدفهای آموزشی

فناوری آموزشی

راهبردهای یادگیری

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مبانی نظری فناوری آموزشی1

فصل اول:تعریف تكنولوژی آموزشی1

الف) تعریف تكنولوژی1

ب) تعریف آموزش از دیدگاههای مختلف2

ج) تعریف تكنولوژی آموزشی7
شكل 1 – رابطه علوم محض با علوم كاربردی8
شكل 2- طبقه بندی ابعاد و حیطه‌های رشته تكنولوژی آموزشی9

تاریخچه پیدایش و تحول تكنولوژی آموزشی10

جدول 1- دوره‌های تحول رشته تكنولوژی آموزشی از آغاز تكوین تاكنون12
تعریف رسانه و وسایل آموزشی16
تحقیق درباره رسانه‌ها17
نتایج تحقیقات در زمینه رسانه‌ها21

دوره دوم: رویكرد تعبیری- شناخت گرایی- تكنولوژی نظامها25

مباحث محتوایی تكنولوژی آموزشی در دوره دوم27
رخداد سوم:31

دوره سوم: رویكرد اقتصادی- ساخت گرایی- تكنولوژی متفكرانه37

كاربرد و دستاوردهای كنونی رشته تكنولوژی آموزشی40
رابطه رشته تكنولوژی آموزشی با سایر رشته‌های علوم تربیتی44
ماهیت كاربردی این رشته دو نوع ارتباط را با سایر رشته‌های درون و بیرون علوم تربیتی برقرار می‌كند:45
ارتباط با رشته‌های مهندسی:45
ارتباط با رشته‌های همجوار:46
 

فصل دوم آماده سازی49

الف) الگوهای آموزشی49
1- الگوی كمپ51
2- الگوی انستیتوی توسعه آموزشی52
3- الگوی روش تهیه برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت55
4- الگوی تهیه نظامهای آموزشی55
5- الگوی آموزش معیاری55
ب) سنجش نیازها56
تعریف نیاز57
شكل 9- سنجش نیازها58
ج) تحلیل موضوع61
در این قسمت به بحث درباره روشهای تجزیه و تحلیل هر یك از موضوعات عملی و نظری می‌پردازیم:64
1- تجزیه و تحلیل موضوعات عملی64
2- تجزیه و تحلیل موضوعات نظری66
د) تعیین و اندازه‌گیری مهارتهای ورودی فراگیران69
ه) طراحی نظام مدیریت73

طراحی نظام مدیریت شامل پنج فعالیت است كه در ذیل به شرح هر یك از آنها می‌پردازیم:75

1- برنامه‌ریزی75
2- سازماندهی77
3- هماهنگی79
4- ارزشیابی81
5- گزارش82
 

فصل سوم طراحی82

الف) تعیین هدفهای آموزشی82

1- طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم86
طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه شناختی86
طبقه بدنی هدفهای آموزشی در حیطه عاطفی88
طبقه بندی هدفهای آموزشی در حیطه روانی- حركتی89
1- دریافت (آگاهی از اشیاء و كیفیت آنها):89
2- آمادگی (آمادگی و تطبیق برای انجام دادن یك عمل خاص):89
3- پاسخ هدایت شده (رفتاری كه زیر نظر مربی انجام شود):89
4- خودكار شدن عمل (رفتار یادگیری شده به صورت عادت در می‌آید):90
5- رفتار مركب (رفتار ماهرانه و با صرف حداقل وقت و انرژی انجام شود):90
6- تطبیق و ابداع (تغییر رفتار با توجه به تغییر وضعیت).90
2- طبقه بندی هدفهای آموزشی گانیه91
1- مهارتهای ذهنی94

2- راهبردهای شناختی95

3- اطلاعات لغوی95
4- مهارتهای یدی96
5- گرایشها96
3- طبقه بندی هدفهای آموزشی مریل97
ب) طراحی آموزشی105
1- الگوی طراحی آموزشی مبتنی بر رویكرد سیستمی107
طراحی آموزشی در سطح خرد107

طراحی آموزشی در سطح كلان107

2- الگوی طراحی گانیه و بریگز108
3- الگوی طراحی مریل (نظریه نمایش اجزاء)115
اینك به بررسی سوال محوری سوم می‌پردازیم:127
ج) روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش كدامند؟127
4- الگوی طراحی رایگلوث (نظریه شرح و بسط)130
الف) اجزاء تشكیل دهنده آموزش كدامند؟131
ب) ترتیب و توالی اجزاء آموزش به چه شكل است؟132
ج) روشهای ارائه و ارزشیابی آموزش كدامند؟137
مراحل بكارگیری الگوی رایگلوث در طراحی آموزش139
5- طراحی انگیزه‌ای آموزش140
6- الگوی طراحی آموزش مبتنی بر رویكرد ساخت گرایی151
2- موارد مربوط159160
3- منابع اطلاعاتی162
4- ابزارهای شناختی (ساختن- دانش)163
5- ابزارهای مباحثه/ همكاری168
6- پشتیبانی اجتماعی/ زمینه‌ای170
پشتیبانی یادگیری در محیطهای یادگیری ساخت گرا:171
ج) انتخاب رسانه آموزشی182
تعریف رسانه آموزشی183
وسایل كمك آموزشی183
تفاوت رسانه آموزشی با وسایل كمك آموزشی184
تحقیقات در زمینه رسانه‌ها186
تحقیقات عكس‌العملهای شناختی در مواجهه با رسانه‌ها191
1- گرایش شاگرد نسبت به رسانه192
2- برداشت شاگرد از میزان سهولت یا صعوبت یادگیری از یك رسانه194
3- انتخاب روش و رسانه به وسیله فراگیر194
اصول انتخاب رسانه196
د) تعیین راهبردهای یادگیری198

انواع راهبردهای یادگیری201

1- راهبردهای تكرار و تمرین پایه202
2- راهبردهای تكرار و تمرین پیچیده202
3- راهبردهای شرح و بسط پایه203
4- راهبردهای شرح و بسط پیچیده205
5- راهبردهای سازماندهی پایه206
6- راهبردهای سازماندهی پیچیده207
7- راهبردهای نظارت بر درك مطلب209
8- راهبردهای احساسی و انگیزه‌ای210
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته علوم اجتماعی و روانشناسی با عنوان مبانی نظری فناوری آموزشی

تعداد بازديد : 7
بخش نظرات

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی